Project Gallery


  SAURAV CHEMICAL LTD
 • Capacity: 10 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Dera Bassi, Chandigarh
  EYTAN LABS LIMITED
 • Capacity: 75 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Hydrabad, Andhra Pradesh
  ZYDUS CADILA HEALTHCARE LTD
 • Capacity: 200 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Ahmedabad, Gujarat
  RAJARAM BAPU PATIL SAHKARI SAKHAR KARKHANA LTD
 • Capacity: 25 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Sangli, Maharashtra
  NASH INDUSTRIES
 • Capacity: 35 KLD
 • Type: STP
 • Location: Banglore, Karnataka
  NOCIL INDIA LTD.
 • Capacity: 150 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Dahej, Gujrat
  ADROIT PHARMA
 • Capacity:10 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Vadodara Gujarat
  Indofil INDUSTRIES LTD
 • Capacity:50 KLD
 • Type: STP
 • Location: Thane Mumbai
  AMI LIFE SCIENCES
 • Capacity:40 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Surat, Gujrat
  ANUPAM RASAYAN INDIA LTD
 • Capacity:75 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Ahmedabad, Gujrat
  SHREE MADHI VIBHAG KHAND UDYOG SAHKARI MANDALI
 • Capacity:400 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Bardoli, Surat
  NOCIL INDIA LTD
 • Capacity:20 KLD
 • Type: STP
 • Location: Dahej,Gujarat
  SYMED LABORATORY
 • Capacity:50 KLD
 • Type: ETP
 • Location: Dahej,Gujarat
  AARTI INDUSTRIES
 • Capacity:50 KLD
 • Type: STP
 • Location: Vapi, Gujarat
  VILLAGE PHULO KHARI
 • Capacity:300 KLD
 • Type: STP
 • Location: Bathinda, Punjab
  BBMP
 • Capacity:1500 KLD
 • Type: STP
 • Location: Bengaluru
  BMC
 • Capacity:3000 KLD
 • Type: STP
 • Location: Mumbai
  DEV TOOLS
 • Capacity:30 KLD
 • Type: STP
 • Location: Athagaon
  HARIJ
 • Capacity:3 MLD
 • Type: STP
 • Location: Patan, Gujarat
  DK INFRA
 • Capacity:50 KLD
 • Type: STP
 • Location: Lonavala
  SUN PHARMA
 • Capacity:250 KLD
 • Type: STP
 • Location: Dewas, Indore
  SUN PHARMA
 • Capacity:15 KLD
 • Type: STP
 • Location: Karakhadi, Vadodara
  SHUBH VASTU
 • Capacity:200 KLD
 • Type: STP
 • Location: Vasind
  TORRENT PHARMA
 • Capacity:150 KLD
 • Type: STP
 • Location: Bharuch, Gujarat
  DHROL
 • Capacity:5.3 MLD
 • Type: STP
 • Location: Dhrol, Gujarat
  Bhachau
 • Capacity:5.5 MLD
 • Type: STP
 • Location: Bhachau, Gujarat
  Rapar
 • Capacity:5.2 MLD
 • Type: STP
 • Location: Rapar, Gujarat
  Salaya
 • Capacity:6.2 MLD
 • Type: STP
 • Location: Salaya, Gujarat
  Shuklatirth
 • Capacity:700 KLD
 • Type: STP
 • Location: Shuklatirth, Bharuch, Gujarat